ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİĞİ NEDİR?


Sağlıklı bir insan dakikada 9000 kelime duyabilir, 8000 kelime görebilir ve saniyede 75000 kelime düşünebilir. Sahip olduğumuz bu potansiyelin farkına varıp, doğru teknik ve metodlarla geliştirmemiz mümkündür.

Okumada ve okuduğumuzu anlamada en önemli organlarımız gözlerimiz ve beynimizdir.

Gözlerimiz, ruhumuzun dışarıya açılan pencereleri olarak kabul edilir ve okurken fiziksel olarak en çok çalışan organımızdır. Ayrıca gözlerimiz, satır aralarında dolaşarak oradaki sözcükleri beyne iletir. Bu nedenle gözlerimizin potansiyelini keşfetmek önemlidir.

Beynimiz ise çok hızlı çalışır, ama göz ona nazaran daha yavaş bilgi gönderir. Beyinle göz arasındaki bu kapasite farklılığı okuma esnasında dikkatin çok sık ve kolay dağılmasına yol açar. Bu nedenle hızlı okuma tekniklerinde ulaşılmak istenen temel hedef gözün okuma hızını, beynin anlama hızına yaklaştırarak dikkat ve konsantrasyonumuzu arttırmaktır.

Örneğin yavaş yavaş konuşan insanları dinlerken dikkatimizi toplamakta ne kadar zorlandığımızı ne kadar sıkıldığımızı düşünelim. Sıkılırız, çünkü beyin o kişinin konuşma hızından çok daha hızlı düşünür. Karşımızdaki kişi konuşurken beynimiz o konuda kalamaz ve başka şeyler düşünmeye başlar. Yavaş okuma için de aynı şey geçerlidir. Eğer okuma hızı çok yavaş olursa beynin dikkati de çok kolay dağılır.

Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde 80 – 85’ ni okuyarak kazanıyoruz. Bu durumda çok okumanın yollarını araştırmamız gerekiyordu. Bu da hızlı okuma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla çözülmeye başlamıştır. Amerika ve İngiltere’ de üniversiteye kadar, her öğretim kademesine uygun kurslar açılmaktadır. Öğrenciler, iş adamları, yöneticiler, politikacılar bu kurslara katılamaya başladılar. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye’de hızlı okuma daha çok yenidir.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası bu program görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir. Bu beceriyi herkes gibi siz de kazanıp bilgi çağına uygun bir birey olabilirsiniz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMİ’NİN HEDEFİ

SBS, YGS, LYS’ ye hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını yetiştiremediklerini, özellikle uzun soruları çözmekten sıkıldıkları, çözmek istemedikleri yönünde sık sık yakınmalarını duymuşunuzdur…

Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz?

O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1–2 saatte bitirmeyesiniz?

• Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.

• Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

• Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

• Özgüven kazanırsınız.

• Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

• Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

• Okuma daha zevkli hale gelir.

• Okuma alışkanlığını kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

• Okuduğunuzu daha iyi anlar, hafızanızda tutar ve hatırlarsınız.

• Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.

HIZLI OKURSAK NELERLE KARŞILAŞIRIZ?

200 sayfalık bir kitapta yaklaşık 50.000 kelime vardır. Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 kelime okuyabilir. Bu da okuyucunun o kitabı ancak 10–8 saatte bitireceği anlamına gelir. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir kişi aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir. Hem de yavaş okuyana göre çok daha iyi anlar okuduğunu.

Sınavlara hazırlanan bir öğrencinin sınavda, sınav süresinin ortalama yarısını okuyarak geçirdiği tespit edilmiştir. Bu okuma anlama süresini kısaltırsak, yetiştiremediğimiz soruları çözmek, yapılan soruları kontrol etmek için çok değerli bir zaman dilimine sahip oluruz. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir öğrenci 2 saat süren bir sınavda 30-45 dakika gibi bir süre kazanır.

Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir okuyucu hızlı okuyarak zihinsel gezintileri minimum düzeye indirmiş olur. Böylece odaklanma artar ve bilgi kaydı daha net olur. Düşünce, algılama, değerlendirme kavramı ve karar verme hızı artar. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini bilen bir okuyucu okuma eylemini monotonluktan çıkarıp zevkli ve eğlenceli bir hale getirir. Daha kısa sürede daha fazla bilgi edinme fırsatı bulmuş olur. Biliyoruz ki okumak için vakit ayırmak günümüzde gittikçe zorlaşıyor.

Etkin ve hızlı okumak bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç artık…

Daha hızlı ve etkin okmak neden gerekli?

• Okumaya mecbur olduğunuz şeyler var; okumayı sevmiyorsunuz.

• Okumayı seviyorsunuz; ancak okumaya zaman bulamıyorsunuz.

• Öğrencisiniz (lise, üniversite vb…) dolayısıyla yığınla kitap, tutulmuş notlar okunmak için sizi bekliyor.

• SBS, LGS, LYS, KPSS, ALES vb. sınavlara hazırlanıyorsunuz; ama zaman sizin için bir problem oluyor. 30-45 dk ya da bir saat kadar zaman kazanmak sizin elinizde. Bu nasıl mı olacak? Bizi takip etmeye devam edin…

• Etkili ve hızlı okumak istiyorsanız anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenebilirsiniz.

• Temelde hızlı okumanın mantığı sözcük- sözcük yerine satırın daha geniş bir bölümünü görmek, 2, 3 hatta 4 kelimeyi birden görüp algılayabilmektir. Bundan önce üzerinde durulması gereken başka bir konu daha var. Yavaş okuyoruz; çünkü • Kelimeleri teker- teker okuyoruz.

• Okurken kelimelere takılıyoruz ve geriye dönüşler yapıyoruz.

• Okurken dudaklarımızı hatta belki dilimizi oynatarak okuyoruz.

• Bir konuyu daha iyi anlayabilmek için yavaş okumak gerektiğine inanıyoruz. Daha ilkokuldan beri öğretmenlerimiz metni anlamadığımızda yavaş oku anlarsın diyorlar.

• Yavaş okumanın nedeni ise dikkatimizi toparlayamamak, çabuk yorulmaktır ve de içten seslendirme yapmaktır.

HIZLI OKUMA TEKNİĞİ OKUMA HIZINI NASIL ARTIRIYOR

Okuma hızını geliştiren teknikler temelde iki mantığa dayanır

1.Gözün herhangi bir bilgiyi beyne iletme hızı saniyenin üçte bir kadardır, birinci mantığın temeli, bu yöntemin gözün algı becerisini geliştirerek verilerin beyne daha çabuk ulaşmasını sağlamak.

2.Göz normalde okurken tek bir kelimeye odaklanır. Oysa bir bakışta 3-10 kelimeyi aynı anda görme şansımız var, İkinci mantığın temeli de, bu odaklanma davranışını yerleştirmeyi sağlıyor.

Birde etkin okuma teknikleri dediğimiz metnin doğru noktalarına bakmak, anahtar noktaları bulmak, metnin özünü ve ana fikrini daha çabuk yakalamaya yönelik “göz gezdirme, sütun okuma, taramalı okuma yöntemleri” var. Okuma becerisi bu yöntemlerle de desteklenerek geliştiriliyor

HIZLI OKUMA TEKNİĞİ İLE NE KADAR HIZLI OKUYABİLİRİZ?

Anlama odaklı okuma hızı Türkiye’de ortalama dakikada 150-250 kelimedir. Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenirseniz, okuma hızınız dakikada 500-1200 kelimeye kadar çıkabilir. Böylece Türkiye’deki en hızlı okuyan %3’lük dilime girersiniz.

Dakikada 6000 sözcük okuyarak küçük yaşta üniversiteye giden Mariel Aragon, dakikada 2500 sözcük okuyarak ,ABD'yi yöneten John Kennedy hızlı okuyarak daha iyi anlamanın mümkün olduğunun kanıtlarıdır.